Home Onze tech: Viper Waar komt het idee voor Viper vandaan?

Waar komt het idee voor Viper vandaan?

Webbio is een softwarebureau. Dat betekent in de praktijk dat we ons de hele dag door bezighouden met het ontwerpen, schrijven en testen van applicaties en datastromen voor opdrachtgevers. In de loop der jaren speelden er drie krachten die in 2017 samenkwamen en tot het idee voor Viper geleid hebben.

1. Dingen slimmer doen

Developers kunnen het niet laten om te zoeken naar manieren om taken slimmer aan te pakken. Geef een goede developer voor de derde keer een bepaalde taak en hij gaat hem automatiseren. In software projecten kan dit heel handig zijn. Want hoezeer projecten ook van elkaar verschillen, een deel van het werk onder de motorkap is vergelijkbaar met elkaar.

We zagen dus kansen om flink tijd te besparen bij nieuwe (deel)projecten als het ons zou lukken om de gemeenschappelijke code onder de motorkap herbruikbaar te maken. Naast tijdwinst geeft dit nog een ander voordeel: consistentie. Door in verschillende projecten op dezelfde manier te ontwikkelen is de kans op fouten kleiner en het gemak om de boel te updaten veel groter.

2. Inzicht voor opdrachtgevers 

Voor opdrachtgevers die gaan investeren in software is het belangrijk om zo goed mogelijk te weten welk budget er nodig is. Hiervoor moeten wij als developer een schatting doen van de hoeveelheid werk die een project behelst. Dit is in de praktijk heel lastig, omdat de meeste beslissingen pas gedurende een traject genomen worden. Door een deel van de software te kunnen configureren in plaats van steeds opnieuw te bouwen stijgt de voorspelbaarheid van deze onderdelen enorm. Hiermee stijgt de betrouwbaarheid van onze schatting van de totale hoeveelheid werk.

3. Bijdragen aan digitale transformatie

Nederland heeft binnen Europa een leidende rol als het gaat over digitale transformatie. En toch is er nog heel veel te winnen. Wij geloven dat de kosten en het aantal fouten omlaag moet. En tegelijkertijd de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van software omhoog. Voor iedereen, dus ook opdrachtgevers en gebruikers buiten het Webbio netwerk. Daarom wilden we bouwen aan een platform dat door alle developers in Nederland te gebruiken is.

Meer weten over Viper?

Neem contact op met Nick