Webbio Logo

Disclaimer

De website www.webbio.nl behoort toe aan Webbio. Webbio heeft haar hoofdlocatie in Nijmegen en is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 67979629.

Webbio

Algemeen

De inhoud van de pagina’s op onze website www.webbio.nl kan door ons op ieder moment en zonder voorafgaande mededeling worden verwijderd of gewijzigd. De informatie op de website is bovendien bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

Hoewel wij bij Webbio streven naar een continu actuele en juiste inhoud van de webpagina’s op www.webbio.nl, bestaat er altijd een mogelijkheid dat bepaalde informatie op onze website (na verloop van tijd) onvolledig en/of niet (meer) juist is. Voor de voortdurende volledigheid, actualiteit en juistheid van de door ons op de website aangeboden materialen kunnen wij niet instaan. Zo zijn wij niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te ontstaan en enig verband houdt met het gebruik van onze website.

Rechten

Tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld, komt het auteursrecht op de content op www.webbio.nl toe aan Webbio. Niets van onze teksten, beelden en ontwerpen mag daarom zonder toestemming van ons, Webbio, worden verveelvoudigd en/of openbaargemaakt.

Download de disclaimer in PDF 

Stuur een mail

info@webbio.nl

Direct bellen

024 820 02 31