Webbio Logo

Een bureau kies je niet voor 2 jaar

We geloven dat er in de bureauwereld te weinig stilgestaan wordt bij de vraag hoe je langdurig fijn samenwerkt. Bij Webbio doen we op dit vlak een aantal dingen anders. Je leest hier welke dat zijn.

ISO 9001, 27001 en bijna 14001

Organisaties genereren steeds meer data. Dit geldt voor onze opdrachtgevers, maar ook voor onszelf. Vaak spelen onze digitale producten een rol in het genereren en opslaan van datastromen. Des te meer reden om de beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit van data te kunnen garanderen. 

Dat we dit goed voor elkaar hebben wordt bevestigd door BSI. Zij hebben ons met een onafhankelijke audit ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd en controleren jaarlijks opnieuw of we aan alle eisen blijven voldoen.  

Ook zijn we ons bewust van de impact die wijzelf en onze software hebben op het milieu. Daarom zijn we druk bezig met het minimaliseren van onze footprint op allerlei vlakken. Hiermee willen we de ISO 14001 certificering zsm behalen. 

AWS Public Sector Partner

We draaien al onze cloud infrastructuur al jaren op AWS. Omdat we vaak voor de publieke sector werken hebben we veel te maken gehad met de specifieke eisen die daar spelen. Denk aan extra beveiligde data-opslag of performance garantie tijdens onverwachte extreme bezoekerspieken. 

Zo hebben we veel ervaring opgedaan met het enorme scala aan mogelijkheden van het AWS platform. Ook de meer geavanceerde opties. We zijn trots op de erkenning van AWS met het officiële stempel AWS Public Sector Partner.

Het Webbio Playbook

Al 13 jaar zijn we tijdens ons werk bezig met de vraag ‘kan dit niet slimmer?’ Regelmatig is het antwoord daarop ja. 

Verschillende teams houden er bij ons geen eigen werkwijze op na om tot hetzelfde doel te komen. Dit vergroot de voorspelbaarheid in onze operatie. Dat merk je weer in allerlei praktische zaken. Zo bevatten onze websites en webapplicaties daardoor minder fouten en kunnen we op voorhand beter inschatten hoeveel tijd iets kost. Daar hebben zowel wij als bureau als onze opdrachtgevers baat bij. 

Geen projectmanagers

Projectmanagement gaat over het verbinden van onze specialisten met mensen en wensen aan klantzijde. Helpen bij het maken van keuzes, stellen van prioriteiten en bewaken van budgetten bijvoorbeeld. Wie kan dat nou beter dan de inhoudelijk specialisten zelf?

Om ruis op de lijn te voorkomen wordt projectmanagement bij Webbio daarom gedaan door designers en developers zelf.

8u per week experimenteren

We geloven heel sterk dat goede mensen intrinsiek gemotiveerd worden door ruimte voor creativiteit en technisch vernuft. Zeker als die mensen de kans krijgen om dit samen met elkaar te doen. Omdat onze opdrachtgevers profiteren van een gemotiveerd team dat goed samenwerkt en voorop loopt kiezen we ervoor om hier actief op te sturen.

Daarom werken Webbiots met een maximale declarabiliteits-doelstelling, in plaats van een minimale, zoals bij veel andere bureaus. Voor onze designers en developers is dit 70% van hun tijd.

Stabiel team

Er is niets zo irritant als een hoog verloop in je team. Opdrachtgevers krijgen te vaak een nieuw aanspreekpunt en moeten weer opnieuw beginnen met het opbouwen van een productieve relatie. Intern verlies je te vaak belangrijke kennis en moet je steeds opnieuw beginnen met het opbouwen van collectief vertrouwen in elkaar. 

Daarom doen we er alles aan om iedereen als individu te waarderen en zich thuis te laten voelen in het team. Onze aanpak werkt, want het komt eigenlijk nauwelijks voor dat iemand uit zichzelf weggaat. 

Kijkje onder de motorkap

Opdrachtgevers oriëntatie kit

Op onze website kunnen we niet alle details kwijt over hoe het nou is om met ons samen te werken. Terwijl dat wel belangrijk is, want in de praktijk daar moeten we onze beloftes waarmaken. 

Daarom hebben we een opdrachtgevers oriëntatie kit. Daarin lees je alles wat belangrijk is om soepel samen te werken. Bijvoorbeeld hoe we nieuwe opdrachtgevers onboarden, hoe we omgaan met compliancy, met facturatie en nog veel meer. 

Bekijk 'm hier

De teller staat op 250+ projecten

Provincie Gelderland
YoreM
GGD
Het Juridisch Loket
NPO

Samenwerkingsvormen

Samenwerken met Webbio kan in drie vormen. Hieronder lees je wanneer je waarvoor kiest.

Project
Team as a Service
Service Level Agreement (SLA)

Project

We kiezen voor een project als op hoofdlijnen duidelijk is welke functionele onderdelen een digitaal product moet bevatten. Dat betekent dat we op voorhand een kop en een staart van het project kunnen bepalen. 

Om tot een goed onderbouwd investeringsvoorstel te komen hebben we een helder gedefinieerd voortraject. Dat is kosteloos voor de (potentiële) opdrachtgever en doen we daarom alleen indien we beoordelen dat er een goede match zou kunnen zijn.

Door middel van verschillende sessies met de opdrachtgever zetten we de epics, user stories en acceptatiecriteria uiteen. Op het moment dat we voldoende informatie hebben starten we intern de refinement op. Hierin bepalen we het benodigde budget en doorlooptijd. De uitkomsten hiervan verwerken we in een investeringsvoorstel.

Afhankelijk van het type project kiezen we agile scrum of kanban als werkwijze. Scrum zetten we in voor projecten die wat groter zijn met een minder duidelijke scope. Kanban gebruiken we voor kleinere, meer afgebakende projecten. Ongeacht de methodiek zorgen we voor een heldere roadmap met deelopleveringen. Deze worden op een acceptatie-omgeving aangeboden tijdens demo’s. Na volledige acceptatie wordt het product op een productieomgeving geplaatst waarna het in gebruik genomen kan worden. Afspraken over beheer en onderhoud worden vastgelegd in een service level agreement (SLA).

Team as a service

Je kiest voor het inhuren van een team wanneer je weet dat er ontwikkelwerk aankomt, maar je weet nog niet precies wat. Uit ervaring weet je ook dat de prioriteiten nog gaan veranderen in de toekomst. In deze situatie is het onmogelijk om een project vorm te geven. Vaak zien we dat hiervoor gekozen wordt na de eerste release van een product dat uit de projectfase komt. Zogenaamde doorontwikkeling.

Concreet neemt een opdrachtgever minimaal 50 uur per maand af waarbij zij gegarandeerd een plek in onze resourceplanning krijgt. Wat we in die tijd gaan realiseren bepalen we as we go.

Service level agreement (SLA)

In een SLA maken we afspraken over onze dienstverlening die nodig is om gedoe te voorkomen. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, stabiliteit en performance. Een SLA wordt opgesteld of bijgewerkt voordat een nieuw product naar productie wordt gebracht.

De inhoud van onze SLA's valt expliciet binnen de audits van onze ISO 9001 en 27001 certificeringen. Dit betekent dat je als opdrachtgever gegarandeerd bent van een solide werkwijze waarin -voor zover dat mogelijk is- aan alles gedacht is. 

Iemand spreken die de diepte in kan?

Neem contact op met Nick

024 820 02 31
info@webbio.nl

Stuur een mail

info@webbio.nl

Direct bellen

024 820 02 31