Webbio Logo

Langdurig samenwerken

We geloven dat er in de bureauwereld te weinig stilgestaan wordt bij de vraag hoe je langdurig fijn samenwerkt. Op een manier die voor opdrachtgever én bureau waarde toe blijft voegen. Ja, ook wij werken agile. Interessanter is wat we daarnaast nog meer doen. Dat lees je hier.

Geen projectmanagers

Projectmanagement gaat over het verbinden van onze specialisten met mensen en wensen aan klantzijde. Helpen bij het maken van keuzes, stellen van prioriteiten en bewaken van budgetten bijvoorbeeld. Wie kan dat nou beter dan de inhoudelijk specialisten zelf?

Om ruis op de lijn te voorkomen wordt projectmanagement bij Webbio daarom gedaan door designers en developers zelf.

ISO 27001

Organisaties genereren steeds meer data. Dit geldt voor onze opdrachtgevers, maar ook voor onszelf. Vaak spelen onze digitale producten een rol in het genereren en opslaan van datastromen. Des te meer reden om de beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit van data te kunnen garanderen. Dat doen we met behulp van Vanta. Middels deze tool zorgen we dat alles en iedereen binnen Webbio zich houdt aan de regels die we met elkaar hebben afgesproken.

Dat we dit goed voor elkaar hebben wordt bevestigd door BSI, die ons met een onafhankelijke audit ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd heeft.

Vroege feedback

Vrijwel elke productrealisatie beginnen we met een product ontwerp. Hierin maken we onder andere een klikbaar prototype. Het is belangrijk om dit prototype voor te leggen aan een aantal toekomstige gebruikers van het product. Keuzes en logica aanpassen in de designfase is namelijk vele malen simpeler dan na technische realisatie.

Toch blijf je het vragen van feedback in een zo vroeg mogelijk stadium ook herhalen tijdens de realisatie. Dit heeft ermee te maken dat technische keuzes elkaar vaak beinvloeden. Dus hoe eerder je weet dat iets op een andere manier beter werkt, hoe beter.

Ruimte voor innovatie

We geloven heel sterk dat goede mensen intrinsiek gemotiveerd worden door ruimte voor creativiteit en technisch vernuft. Zeker als die mensen de kans krijgen om dit samen met elkaar te doen. Omdat onze opdrachtgevers profiteren van een gemotiveerd team dat goed samenwerkt en voorop loopt kiezen we ervoor om hier actief op te sturen.

Daarom werken Webbiots met een maximale declarabiliteits-doelstelling, in plaats van een minimale, zoals bij veel andere bureaus. Voor inhoudelijk specialisten is dit 70% van hun tijd.

De teller staat op 250+ projecten

Black Friday
MalariaWorld
Provincie Gelderland
YoreM
GGD
InSpark

Samenwerkingsvormen

Samenwerken met Webbio kan in drie vormen. Hieronder lees je wanneer je waarvoor kiest.

Project
Team as a Service
Service Level Agreement (SLA)

Project

Een project is geschikt wanneer op hoofdlijnen duidelijk is welke functionele onderdelen een digitaal product moet bevatten. Dat betekent dat we op voorhand een kop en een staart van het project kunnen bepalen. We kijken hierin altijd hoe we zo klein mogelijk kunnen beginnen. Doorgaans kent een project twee fasen:
 

Product ontwerp

Product ontwerp is nodig bij een project waarvoor nog geen goed UI- en/of technisch ontwerp gemaakt is. Tijdens het product ontwerp wordt duidelijk welke onderdelen prioriteit krijgen. Dit doen we door middel van een UI design waarin we bepalen wat het product functioneel moet kunnen en hoe dit eruit ziet. Zo leggen we technische onzekerheden bloot waarvoor we direct een oplossing bedenken. Wanneer de ontwerpfase klaar is heb je onder andere een klikbaar prototype en een technisch plan met bijbehorende roadmap.
 

Product realisatie

Product realisatie is waar onze developers hun waarde toevoegen. Realisatie doen we aan de hand van epics, dit zijn functionele onderdelen van een digitaal product. Budgetbewaking doen we ook aan de hand van epics. Samen zorgen we ervoor dat we zoveel mogelijk binnen de geschatte timeboxes blijven. Lukt dit niet dan signaleren we dit vroegtijdig en bespreken we wat er mogelijk is. In alle gevallen werken we zo snel mogelijk toe naar een eerste release van een werkend product.

Team as a Service

Je kiest voor het inhuren van een team wanneer je weet dat er ontwikkelwerk aankomt, maar je weet nog niet precies wat. Mogelijk gaan ook de prioriteiten nog veranderen in de toekomst. In deze situatie is het onmogelijk om een project vorm te geven. Vaak zien we dat hiervoor gekozen wordt na de eerste release van een product dat uit de realisatiefase komt. Zogenaamde doorontwikkeling.

Concreet neemt een opdrachtgever minimaal 75 uur per maand af waarbij zij gegarandeerd een plek in onze resourceplanning krijgt. Wat we in die tijd gaan realiseren bepalen we as we go.

Service Level Agreement (SLA)

In een SLA maken we afspraken over onze dienstverlening. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, stabiliteit en performance. Een SLA wordt opgesteld of bijgewerkt op het moment dat er een nieuw product naar productie wordt gebracht.

We maken net voor de eerste release een risico-analyse. Hier komen alle mogelijke beheersmaatregelen uit voort. Deze worden voorzien van prioritering en een begroting in uren. In overleg wordt afgesproken welke beheersmaatregelen door Webbio worden uitgevoerd binnen het SLA. Daarnaast zijn er een aantal vaste posten zoals inkoop van AWS infrastructuur.

Iemand spreken die de diepte in kan?

Neem contact op met Nick

024 820 02 31
info@webbio.nl

Stuur een mail

info@webbio.nl

Direct bellen

024 820 02 31

Ons adres

Berg en Dalseweg 122 6522 BW Nijmegen