Home Zo werken we samen

We worden blij van elkaar

Dat is een van onze vijf principes. Die nemen we dus heel serieus. Deze belofte geldt richting collega’s én richting opdrachtgevers. Op deze pagina lees je wat wij eraan doen om de samenwerking tot een succes te maken.

Het begint bij een goede kick-off

We geloven erin dat je heel anders samenwerkt als het projectteam aan opdrachtgevers- en aan Webbio-zijde vooraf kennismaakt met elkaar. Als iemand alleen maar een e-mailadres zonder gezicht is dan werkt dat minder effectief. Daarom verzorgen wij altijd een kick-off sessie.

Kort-cyclisch opleveren

Vroeger werd software ontwikkeld aan de hand van een programma van eisen, waarna je 8 weken later weer contact had met de opdrachtgever. Binnen agile werken is dat verandert in een kort-cyclisch ritme. In de praktijk betekent dat meestal sprints van twee weken. Elke sprint begint met een planningsessie en eindigt met een demo. Dit heeft een aantal voordelen:

  1. De doorlopende betrokkenheid van de opdrachtgever maakt dat zij integraal onderdeel is van het ontwikkelproces. Zo werk je beter samen zodat bijvoorbeeld het content team al wat eerder aan de slag kan zonder developers in de weg te zitten;
  2. Er is regelmatig ruimte om nieuwe inzichten uit het project óf uit de organisatie praktijk mee te nemen in een hernieuwde prioritering. Hierdoor lever je nooit iets op dat bij livegang al achterloopt;
  3. Doordat de opdrachtgever veel vaker een klikbaar prototype ziet voldoet het eindproduct beter aan de verwachtingen;
  4. Het kort-cyclische ritme zorgt voor gezonde druk in een project om steeds iets op te willen leveren.

Inhoudelijk specialist als project lead

De project lead is aan onze zijde eindverantwoordelijk voor de belangen van de opdrachtgever. We kiezen er bewust voor om de rol van project lead bij een inhoudelijk specialist te beleggen. Vaak een designer of developer. Zo krijg je minder ruis op de lijn en zijn de verwachtingen beter gemanaged.

Van de project lead kun je verwachten dat hij:

  1. altijd op de hoogte is van de laatste stand van zaken, zowel intern als aan de opdrachtgeverszijde;
  2. de demo’s en sprintplanning begeleidt;
  3. de opdrachtgever adviseert over hoe ‘haar’ dev-team het slimste in te zetten, gegeven de doelen;
  4. pro-actief achter benodigde informatie aan zit;
  5. de gemaakte afspraken in het team bewaakt;
  6. eventuele problemen vroeg signaleert en een oplossing regelt.

Vier vormen van samenwerking

Er zijn vier vormen waarin we samenwerken met opdrachtgevers. Hieronder lees je hoe en wat.

Project

Wanneer kies je hiervoor?
Je kiest voor een project wanneer er op hoofdlijnen een goed beeld is bij wat er functioneel ontwikkeld moet worden. Dat betekent dat we op voorhand een kop en een staart van het project kunnen bepalen. Ook kunnen we door middel van epics en timeboxes grip houden op de voortgang en budgettering van het project.

Hoe verloopt het scoping en pricing proces?
In ons voortraject met pressure cooker creëren we zicht op de roadmap: wat moet er gerealiseerd worden? De roadmap vertalen we in epics en timeboxes. Dan hebben we onze kop, staart en grove planning. Timeboxes bevatten uren, door deze op te tellen ontstaat grip op de totale investering.

In het geval van een openbare aanbesteding met een programma van eisen kunnen we ook timeboxen op andere grootheden dan epics. Bijvoorbeeld het aantal templates dat gebouwd moet worden.

Team-as-a-Service

Wanneer kies je hiervoor?
Wanneer je als organisatie weet dat er gedurende een bepaalde periode ontwikkelwerk is aan bestaande of nieuwe software. Op het moment van starten weet je echter nog niet precies wát er gerealiseerd moet worden. Dit kan allerlei redenen hebben, zowel intern als extern. In deze situatie is het onmogelijk om een project vorm te geven.

Hoe verloopt het scoping en pricing proces?
In overleg schatten we in hoe omvangrijk je ontwikkelvraag is. Voor nieuwe software heb je minimaal 100 uur per maand nodig om een team effectief te laten werken. Voor het doorontwikkelen aan bestaande software is dat minimaal 50 uur per maand.
De scoping hangt af van de werkwijze. In geval van SCRUM bepalen we de scope vóór iedere sprint. In geval van KANBAN is er geen scope: we bepalen doorlopend wat er ontwikkeld wordt en wat de eerstvolgende prioriteiten zijn.

Service Level Agreement

Wanneer kies je hiervoor?
Zodra de eerste versie van jullie software in productie gaat moet er een SLA komen.

Hoe verloopt het scoping en pricing proces?
We maken net voor de eerste release een risico-analyse. Hier komen alle mogelijke beheersmaatregelen uit voort. Deze worden voorzien van prioritering en een begroting in uren. In overleg met de opdrachtgever wordt afgesproken welke beheersmaatregelen door Webbio worden uitgevoerd binnen het SLA. Daarnaast zijn er een aantal vaste posten zoals inkoop van AWS infrastructuur.

Proof of Concept

Wanneer kies je hiervoor?
Als je een idee wilt valideren. Dit kan op allerlei vlakken zijn: bijvoorbeeld op technische haalbaarheid, draagvlak van collega’s, acceptatie door de markt of op interesse van investeerders.

Kenmerkend voor een Proof of Concept is dat het eindresultaat niet productieklaar is. Dit betekent dat links en rechts grondigheid opgeofferd mag worden voor snelheid. Dit is dus een klein project waarvan we goed kunnen inschatten wanneer het klaar is.

Hoe verloopt het scoping en pricing proces?
Hetzelfde als een project, maar dan op kleinere schaal.

Meer weten over samenwerken met ons?

Neem contact op met Nick