Home Onze tech: Viper Wat is Viper?

Wat is Viper?

Viper is dus een JavaScript-based toolkit waarmee developers sneller hoogwaardige webapplicaties en mobiele apps kunnen realiseren. Wat dat betekent lees je hier.

JavaScript-based

JavaScript is de programmeertaal waarin Viper is geschreven. Specifiek maken we veel gebruik van de de open-source uitbreiding Typescript. JavaScript is extreem snel, flexibel te koppelen met andere talen, mobiel vriendelijk en faciliteert rijke interacties zoals klik-animaties.

Hoogwaardige webapplicaties en mobiele apps

Hoogwaardig betekent voor ons veilig, intuïtief in gebruik, snel en flexibel uit te breiden. 

De Viper toolkit bestaat uit drie onderdelen: de Core, het Launchpad en de Wow (way of working). 

1. De Core

De Core is het kloppend hart van Viper. Hierin zitten alle pre-built elementen die door developers gebruikt kunnen worden. De elementen zijn verdeeld over vier libraries:

1. Componenten

Dit zijn bouwstenen die samen een front-end module vormen, zoals een button.

2. Modules

Dit zijn pagina-onderdelen die een bezoeker informatie, sfeer of interactie bieden. Denk aan een contactformulier of een menubalk. Modules zijn opgebouwd uit componenten.

3. Functies

Functies hebben alles te maken met data en de manipulatie ervan. Denk aan het automatisch genereren van een Google-vriendelijke URL op basis van een spreadsheet.

4. Back-end logica

Scripts om bepaalde acties uit te voeren. Denk aan het versturen van een e-mail of het resetten van een wachtwoord. 

2. Het Launchpad

Het Launchpad is de omgeving waarin Viper tot leven komt. Alle vier de libraries met elementen zijn te bekijken via het launchpad. Bij veel elementen kun je de variabelen in de code in het Launchpad aanpassen en direct live zien hoe het element veranderd. Wanneer een developer tevreden is dan kan de code van het betreffende element via een package manager naar een nieuw project gepusht worden. Door het werken met deze package manager wordt de code in alle projecten geupdate wanneer we wijzigingen aanbrengen in de Core. 

3. De Wow (way of working)

Naast configureerbare elementen heeft Viper een optimale manier van gebruik. Wanneer developers op uniforme wijze met Viper werken vergroten we 

  • de stabiliteit: bugs en problemen zijn snel op te sporen en te fixen;
  • de veiligheid: er ontstaan geen uitzonderingen waar bad actors van kunnen profiteren;
  • de snelheid van innovatie: omdat doorontwikkeling van iets uniforms veel eenvoudiger is;
  • het gemak waarmee Viper gekoppeld kan worden met externe systemen: we werken altijd met REST API’s via Swagger. Dit maakt Viper koppelbaar met vrijwel alle software die er is;
  • het gemak waarmee nieuwe mensen met Viper kunnen werken: door op uniforme wijze te werken kunnen we goede documentatie bijhouden. Daardoor kan een nieuwe developer veel sneller aan de slag. 

De belangrijkste voordelen

Het gebruik van Viper voor het bouwen van een webapplicatie levert een aantal voordelen op. Dit zijn de belangrijkste: 

Niet afhankelijk van één partij

Afhankelijkheid van een leverancier komt veel voor in de software wereld. Vaak komt dat door het alleenrecht van een leverancier op een applicatie (voorbeeld: closed source systemen zoals Sitecore) of doordat een leverancier de software op hele specifieke wijze opgebouwd heeft. Zodanig dat andere developers er niet mee kunnen werken. Beide vormen van afhankelijkheid (platform of bureau) zijn onwenselijk voor opdrachtgevers. Viper is opgebouwd uit goed gedocumenteerde open-source techniek. iedere JavaScript developer ter wereld kan ermee werken. 

Meer grip op budget

Doordat de voorspelbaarheid in het ontwikkelen van een applicatie toeneemt kun je beter inschatten hoeveel budget er nodig is. Die schatting wordt daardoor ook accurater. Ten slotte wordt die schatting lager, omdat je niet alle code steeds volledig opnieuw schrijft. 

Minder kans op problemen

Doordat elementen uitgebreid getest zijn op allerlei platformen is de kans op het ontstaan van bugs veel kleiner. Daarnaast vergroot het uniforme gebruik van de elementen het gemak van doorontwikkeling. Daardoor zijn security patches veel sneller uit te rollen waardoor de applicaties veilig zijn en blijven. 

Flexibiliteit in de toekomst

Er zijn talloze verhalen over software die na een aantal jaar draaien de prullenbak in kon, omdat de gebruikte techniek niet meer ondersteund of doorontwikkeld werd. Viper webapplicaties worden headless gebouwd. Dit betekent dat het beheer, de opslag en de weergave van data los van elkaar gebeuren. Indien er in de toekomst een nieuwe manier van werken komt waar we niet omheen kunnen (of willen) dan kan dit veel gemakkelijker ingebouwd worden in de bestaande software.

Meer weten over Viper?

Neem contact op met Nick