Home Privacy policy

Privacyverklaring

Voor het laatst bijgewerkt op 25 juli 2022.

Op deze pagina tref je de privacyverklaring van Webbio B.V. aan (hierna: “Verantwoordelijke”). Verantwoordelijke is statutair gevestigd aan de Berg en dalseweg 122 (6522 BW) te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 67979629.

In deze privacyverklaring lees je onze gegevens, wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken, wat je rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden. Deze privacyverklaring is van toepassing als je onze website (webbio.nl) bezoekt, een bestelling plaatst of een overeenkomst sluit. Webbio B.V. respecteert de privacy van de bezoekers van de website en ons (potentiële) klantenbestand. Informatie die je ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld door ons en onze informatieverwerkers.

Neem contact op met ons algemene telefoonnummer of e-mailadres om meer informatie op te vragen over privacy gevoelige informatie. Wij zijn niet verplicht om een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen, maar voor specifieke vragen over privacy en het gebruik van cookies kun je vragen naar Nick Louwers.

Telefoonnummer: +31(0)24 8200 231
E-mailadres: info@webbio.nl

1. Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verzamelen jouw gegevens om ervoor te zorgen dat wij nieuwe overeenkomsten aan kunnen gaan of bestaande overeenkomsten uit kunnen voeren voor het adviseren, ontwerpen, realiseren en onderhouden van webapplicaties en online campagnes en het geven van support. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

Specifiekere doelen:

 • Contact opnemen met (potentiële) klanten en relaties;
 • Support leveren op onze producten en diensten;
 • Ons bezig houden met verschillende interne bedrijfsdoeleinden, zoals gegevensanalyse, audits, het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, het verbeteren of aanpassen van webbio.nl;
 • Voldoen aan de van toepassing zijnde juridische vereisten en procedures, verzoeken van openbare en overheidsinstanties en ons interne beleid;
 • Onze Algemene Voorwaarden naleven en waar mogelijk verbeteren;
 • De activiteiten van Webbio B.V. of de bij ons aangesloten bedrijven beschermen;
 • Onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom en die van onze aangesloten bedrijven, jou of anderen beschermen;
 • Ons in staat stellen de beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of eventuele schade die we oplopen beperken.

1.1 Contactformulieren beschikbaar op onze website webbio.nl

Via de contactformulieren -beschikbaar op het hoofddomein webbio.nl- vragen wij alleen noodzakelijke informatie uit om je te kunnen contacteren met betrekking tot het aanbieden van onze diensten. De gegevens die worden uitgevraagd beperken zich tot: ‘Voor- en achternaam’, ‘E-mailadres’, ‘Telefoonnummer’, ‘Bedrijfsnaam’ en eventueel aanvullende informatie om onze diensten op jouw wensen af te kunnen stemmen. Het ingevulde contactformulier wordt opgeslagen in de database van de website (gehost bij AWS in Europa) voor maximaal 24 maanden en doorgestuurd naar een vertegenwoordiger binnen Webbio B.V. die ook daadwerkelijk contact op zal nemen met je omtrent jouw aanvraag / interesse. De website en de formulieren werken alleen via een beveiligde HTTPS verbinding met een geldig SSL-certificaat actief op de web-server. We versturen de formulieren naar onze e-mailadressen via een e-mail service genaamd: Simple Email Service (Service van AWS).

1.2 E-mail en telefoon

Webbio B.V. gebruikt Google Workspace om te e-mailen en software van Simmpl en Vodafone om te bellen. Gegevens die je ons toestuurt via e-mail worden bewaard zolang de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Eventuele persoonlijke of gevoelige informatie die door wordt gegeven via e-mail of telefoon, wordt direct in de daarvoor bestemde systemen opgeslagen. Webbio B.V. heeft een aantal systemen in gebruik:

 1. Lastpass – Wachtwoord manager. Opslag van wachtwoorden en inloggegevens. – https://www.lastpass.com/business-password-manager
 2. JIRA – Projectmanagement systeem. Opslag van data gerelateerd aan uitvoering van ons werk voor klanten zoals contactgegevens van projectleden en project-inhoudelijke data.
 3. PipeDrive – Customer Relationship Manager. Opslag van contactgegevens van (potentiële) klanten. – https://www.pipedrive.com/nl
 4. MoneyBird – Administratief systeem. Gegevens met betrekking tot facturatie worden hier in opgeslagen zolang facturatie conform werk-overeenkomst nodig is. – https://www.moneybird.com/
 5. Google Drive – Om al onze documenten op te kunnen slaan gebruiken we de cloud-service van Google.

1.3 Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe jij de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP- adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.

Webbio gebruikt Google-Analytics en heeft de volgende maatregelen genomen betreffende de bescherming van persoonsgegevens:

 • Gegevens delen met Google is uitgezet –> https://cl.ly/2L0v1h1A2i0G
 • Gegevens delen en rapporteren aan Google is uitgezet op property niveau –> https://cl.ly/3K323E3z2R3p
 • Wij hebben een geaccepteerde verwerkersovereenkomst afgesloten met Google –> https://cl.ly/371E0R1t4105
 • De Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords.

Verder is het op onze website mogelijk om Google Analytics volledig uit te schakelen. Geen enkele (anonieme) analytische data wordt dan van u opgeslagen. Je kunt lezen hoe je dit doet onder hoofdstuk 4 – Cookies.

2. Links naar websites

Op de referentiepagina(s) van Webbio.nl worden links naar de website van onze klanten getoond. Wij hebben geen controle over de inhoud van dergelijke websites en zijn niet verantwoordelijk voor deze klant of hun beleid en praktijken.

Wij raden je aan om het privacy beleid van deze websites door te nemen, omdat hun procedures omtrent het verzamelen, behandelen en verwerken van persoonsgegevens kunnen afwijken van de onze.

3. Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgt. De ‘verwerkers’ handelen onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke. Met alle bedrijven die gegevens van ons verwerken hebben we een verwerkersovereenkomst getekend. Verwerkers van de informatie mogen op basis van deze overeenkomst de data alleen gebruiken voor het doel zoals het in de overeenkomst genoemd is. In een verwerkersovereenkomst wordt vastgelegd waar de persoonsgegevens voor mogen worden verwerkt en hoe het is geregeld met de veiligheid van de opslag.

Persoonsgegevens zullen worden gedeeld met derden als verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is de persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

4. Cookies

4.1 Gebruik van cookies door Webbio

4.2 Afmelding tracking cookies

Ook wijzen we je op de mogelijkheid om je af te melden voor tracking cookies van derden op de website van het Network Advertising Initiative. Je kunt de tracking cookies ook via onze cookie-functie uitschakelen, maar mocht je dit in de toekomst niet meer iedere keer willen doen dan kun je dit via de NAI in een keer regelen.

5. Toegang, correctie en verwijdering

5.1 Toegang tot informatie over jouw persoonsgegevens

Indien gewenst kun je contact met ons opnemen om het doel van jouw verwerkte persoonsgegevens te weten te komen; hieronder kun je verstaan, welke persoonlijke informatie hebben wij over jou; wie jouw persoonlijke informatie ontvangt en waar de persoonlijke informatie word beheerd.

5.2 Correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens

Laat het ons weten indien persoonlijke informatie die wij, als verantwoordelijke, verwerken over jou onjuist of misleidend is en wij zullen deze voor je corrigeren.

Je kunt te allen tijde inhoud en persoonlijke informatie op webbio.nl waarvoor je de verantwoordelijke bent laten corrigeren of verwijderen. Indien persoonlijke informatie verandert, of als je niet meer op webbio.nl wilt staan, kun je de informatie laten bijwerken of verwijderen door contact op te nemen met Webbio. Zie bovenaan deze verklaring voor contactinformatie.

6. Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring te allen tijde wijzigen. De datum die wordt weergegeven aan het begin van deze privacyverklaring geeft aan wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt. Wijzigingen treden in werking wanneer we de herziene privacyverklaring op webbio.nl plaatsen. Je stemt ermee in dat jouw verdere gebruik van webbio.nl na geplaatste wijzigingen jouw aanvaarding van de nieuwe versie van de privacyverklaring vormt.

7. Vragen over deze privacyverklaring

Als je vragen of bezorgdheden hebt over onze privacyverklaring, hoe wij jouw persoonlijke informatie verwerken, of als je wenst dat wij jouw persoonlijke informatie corrigeren, neem contact met ons op.