Home Over Webbio Ontwikkel traject

Onze visie op het ontwikkelen van de opdracht

Op deze pagina lees je hoe wij een opdracht met de opdrachtgever vormgeven. Ook lees je welke voordelen dit biedt voor onze opdrachtgevers.

Vier fases; één helder doel 

Maatwerk software vraagt om een specifieke aanpak. Bij Webbio hebben wij inmiddels tien  jaar ervaring met het begroten en uitvoeren van maatwerk software projecten. Hier is een hele heldere aanpak uit ontstaan welke bestaat uit vier fases, namelijk: 

 1. Kennismaking en offerte;
 2. Design & Definitie; 
 3. Realisatie; 
 4. Beheer & Doorontwikkeling. 

Fase 0: Kennismaking en offerte

Fase 0 is de initiatie- en offerte fase. We maken kennis met elkaar en krijgen een beeld van de business case, we kijken hier vooral naar het “waarom” van de vraag. Wij kijken of wij de juiste partner zijn voor de business case die er ligt en visa versa. In deze fase worden de features en richtlijnen van de applicatie op hoofdlijnen duidelijk. Aan het einde van deze fase volgt een begroting voor de eerste fase van het ontwikkeltraject, de Design & Definitie faseJullie geven commitment af op de uren die nodig zijn in de Design & Definitiefase. Wij begrijpen dat jullie op dit moment ook een begroting willen hebben voor de realisatiefase,  daarom geven we een indicatie af voor de realisatiefase op basis van de features die genoemd zijn in dit document. Die indicatie in combinatie met de begroting in dit document,  geeft jullie als opdrachtgever een helder beeld van het benodigd budget voor het volledig traject. Wij zijn ervan overtuigd dat we binnen dit budget een eerste release kunnen doen. De product owner in ons team zal onze specialisten, maar ook jullie als opdrachtgever voortdurend scherp laten zijn op designkeuzes om niet over het vastgestelde budget heen te gaan. 

Fase 1: Design & Definitie 

Op basis van de features die beschreven zijn in dit document gaan we aan de slag. We ontwerpen de verschillende schermen die van belang zijn voor de applicatie, verfijnen de vraagspecificatie en bepalen de technische systeem architectuur. Jullie zullen merken dat tijdens de interactie met onze specialisten er nieuwe ideeën en inzichten zullen ontstaan. De features zoals beschreven in dit document zullen gedetailleerd worden uitgewerkt en wellicht op sommige vlakken wijzigen. Het doel is om binnen de begrote uren voor deze fase een definitief ontwerp van het MVP op te leveren om daarna te kunnen starten met de realisatie. 

Deliverables na deze fase: 

 • Visueel, functioneel en technisch ontwerp van de applicatie; 
 • Uitgewerkt MVP document met alle user stories en documentatie; 
 • Volledige inrichting in ons projectmanagementsysteem Jira om direct aan de slag te gaan met ontwikkelen; 
 • Gedetailleerde begroting van de realisatiefase. 

Fase 2: Realisatie 

Aan het einde van de Design & Definitiefase wordt er een definitieve begroting afgegeven voor fase 2 -de realisatiefase- om een eerste release te kunnen doen. Jullie dienen deze begroting te accorderen, zodat we vervolgens kunnen starten met het development van de applicatie. We werken gedurende de realisatiefase volledig via de Agile SCRUM projectmanagement methodiek in de vorm van korte sprints met aan het einde van iedere sprint een demo van een deel van de applicatie en een urenverantwoording. 

Deliverables na deze fase: 

 • Volledig functionerende applicatie vormgegeven in de Design & Definitie fase; 
 • SLA (Service Level Agreement) voor het beheer en doorontwikkeling van de applicatie. 

Fase 3: Beheer & Doorontwikkeling 

Op het moment dat het MVP gelanceerd is middels een eerste release nemen wij de applicatie in beheer en gaan we in gesprek over de doorontwikkeling van de applicatie. Op  het moment dat er nieuwe features worden bedacht, dan doorlopen we eigenlijk fase 1 en 2 opnieuw, zodat we aan het einde van fase 2 weer een nieuwe release kunnen doen.  Op deze wijze blijft de applicatie optimaal functioneren en kunnen we anticiperen op veranderingen in de business requirement aan jullie kant. Alle afspraken die van belang zijn in deze fase worden vastgelegd in het SLA.

Waarom wij SCRUMMEN?

Op deze pagina lees je waarom we ervoor gekozen hebben om bij al onze projecten te gaan SCRUMMEN. Ook lees je welke voordelen dit biedt voor onze klanten.

Waarom wij Scrummen?
Wij zijn specialisten op het gebied van:
image description
Webapplicaties

Kleine en grote systemen met specifieke functies zoals een CRM systeem of een intranet. Vaak gekoppeld met andere (interne) applicaties.

Lees meer
image description
API's

Gegevens uitwisselen tussen verschillende systemen. Vaak gericht op efficiënter werken door handmatige taken te elimineren.

Lees meer
image description
Websites op maat

Websites en platformen die méér zijn dan een online visitekaartje. Denk aan een productcatalogus of high-traffic blog.

Lees meer
Wie is Webbio
Doe ons maar een middelmaatje!
We zijn niet groot en ook niet klein, vergeleken met andere bureaus. Wat dat betekent?
 • Kleine bureaus en ZZP'ers

  Een of meerdere specialisten met een laptop. Voordelen: Lage prijzen en veel persoonlijke aandacht. Nadelen: Continuïteit is een probleem (wat als iemand ziek wordt of ermee stopt) en snel opschalen is ook lastig. Ook wanneer méér gevraagd wordt dan een online visitekaartje moet expertise extern ingekocht worden wat extra coördinatie en kosten met zich mee brengt.

 • Klein genoeg voor persoonlijke aandacht en het direct spreken van echte specialisten. Groot genoeg om die specialisten ook uit te kunnen blijven dagen met gave projecten. We willen klein genoeg blijven om 100% zeker te weten dat we onze cultuur van klantfocus kunnen bewaken. Tegelijkertijd bieden we maatwerk aan de meest veeleisende bedrijven van Nederland en is vrijwel geen enkele uitdaging ons te gek. Daarvoor heb je een vrij brede en tegelijkertijd diepe ervaring nodig van meerdere specialisten.

 • Grote bureaus

  Bureau met 50+ FTE. Voordelen: Capaciteit voor projecten van 1500+ uur. Ook hebben ze voor élke vraag een specialist in huis. Nadelen: Senior mensen verkopen de projecten en de junioren voeren het werk uit. Daardoor grote kwaliteitsverschillen tussen het werk voor belangrijkste en minst belangrijke klanten. Hogere kosten en een minder persoonlijke benadering zijn ook veelgenoemde nadelen.

Vragen over samenwerken met Webbio?
Vraag het Jordy