Home Over Webbio Offerte traject

Onze visie op het samenstellen van de opdracht

Op deze pagina lees je hoe wij een opdracht met de opdrachtgever vormgeven. Ook lees je welke voordelen dit biedt voor onze opdrachtgevers.

Samenwerken met Webbio

Wij zijn ervan overtuigd dat wij specialisten zijn die de opdrachtgever direct verder helpen. Echter willen wij dat gefaseerd bewijzen. Waar je bij partij X direct tekent voor het hele traject op basis van minimale wensen en eisen, teken je bij ons per fase van de opdracht. Wij zijn ervan overtuigd dat je voor een substantiële webapplicatie niet direct kunt bepalen hoe de begroting er exact uit zal zien op voorhand.  Uit ervaring hebben we daarom onze eigen manier van samenwerken ontwikkeld welke succesvol gebleken is bij vele referenten.

Daarom delen wij ons traject op in de vier onderstaande fasen om onszelf echt als partner te bewijzen:

  • Fase 1: In deze fase maken we kennis met elkaar. Webbio zoomt in op de klantvraag en het “waarom” van de vraag. Daarnaast gaan wij de opdracht vanuit ons specialisme verder mee uitdiepen om tot de best passende en meest duurzame oplossing te komen. Na deze fase hebben wij de user stories (eisen & wensen) duidelijk om het design en de architectuur van de applicatie te starten.
  • Fase 2: Na fase 1 gaan we op basis van de user stories de ontwerpen maken. Dit doen we zowel voor de visuele schermen welke er gerealiseerd moeten worden als de technische systeem architectuur. Zo weet de opdrachtgever exact wat hij gaat krijgen alvorens er technisch ontwikkeld wordt aan de applicatie. Wij noemen deze blauwdruk van het systeem een MVP (Minimum Viable Product). In deze fase maken we het mogelijk voor de opdrachtgever om de applicatie te toetsen binnen de organisatie. Wij doen dit omdat de applicatie nu pas gaat leven en opdrachtgever goed kan beoordelen welke zaken er juist wel en geen prioriteit hebben. Dit is namelijk niet te bepalen in een fase 1 zonder enig handvat voor opdrachtgever.
  • Fase 3: In deze fase hebben we alles klaar staan om direct te starten met het ontwikkelen van de eerste release van de applicatie. We gaan de sprints inplannen om een release te doen van het MVP. Zo kunnen wij goed inschatten hoe lang het duurt voor de eerste release van het MVP. In deze fase ontwikkelen we de eerste versie van de applicatie.
  • Fase 4: Nu de eerste versie van de applicatie live staat kunnen we de applicatie (naar behoefte) doorontwikkelen. Alle ideeën en wensen welke gevalideerd kunnen worden in een werkende applicatie gaan we met elkaar bespreken in de doorontwikkelfase van de applicatie. Daarnaast zal Webbio het beheer en support leveren conform het nader af te stemmen SLA van de applicatie.

Bovenstaande hebben we samengevoegd in een werkwijze die we voor elk project hanteren. Daarnaast staan ook de deliverables per fase weergeven:

Fase 1 – Vrijblijvend Idea & Strategy – Why?
Kennismaking partners Onze digitale business consultant Nick of Jordy bespreekt de business case met de opdrachtgever. Hier toetsen we samen met de opdrachtgever waarom de businesscase er ligt en of wij daar als Webbio bij passen. De waarom vraag is na dit gesprek duidelijk voor zowel opdrachtgever als voor Webbio.
Inventarisatie van de vraagspecificatie Ligt er een businesscase die goed zou passen voor zowel de opdrachtgever als Webbio? Dan komt er een product owner langs met een UX/UI designer om samen met de opdrachtgever de vraagspecificatie verder vorm te geven. Aan het einde van dit gesprek kunnen wij een voorstel gaan maken voor de design en definitiefase.
Offerte voor Design & Definitie fase MVP (Minimum Viable Product 1) Betrokken specialisten gaan op basis van de vraagspecificatie het aantal uren inschatten om het gehele functionele en technische ontwerp van de applicatie te realiseren.

Deliverable:

  • Offerte voor het opstellen van een MVP
Na akkoord:
Fase 2 – 20 tot 30 % van de totale kosten Design & Definition – How & What?
Kick off dag – SCRUM clinic door Product Owner bij opdrachtgever Onze product owner komt een clinic geven om een vliegende start te maken met SCRUM. Daarbij wordt er uitleg gegeven over SCRUM en het samenwerken in de projectmanagement tool Jira & Confluence. Afhankelijk van de aard, grootte en complexiteit van het project gaan we de precieze samenwerking afstemmen: hoe vaak komen we bij elkaar, wie zijn de teamleden? En hoe lopen de communicatielijnen precies? Na deze dag met het projectteam weten we exact hoe we gaan samenwerken.
Sprints: UX/UI design Het Scrummen begint. Onze UX/UI designer (digitaal architect) gaat aan de slag om de user stories samen met de opdrachtgever uit te werken in een functioneel ontwerp. Dit wordt gedaan in sprints van 2 weken. Na iedere 2 weken wordt er een demo aan de klant gegeven. Wat we moeten gaan maken wordt nu helemaal duidelijk in een compleet uitgewerkt functioneel ontwerp. Door zowel designer als product owner wordt getoetst of alle user stories zijn verwerkt in het functionele ontwerp.
Technische en functionele systeemspecificatie – MVP uitwerking Wanneer het complete design klaar is zullen onze technische specialisten het functionele ontwerp om gaan zetten naar een technische en functionele systeemspecificatie. Zij gaan de user stories verder uitwerken in product backlog items.

Deliverables:

  • Uitgewerkt MVP document met alle user stories en documentatie
  • Volledige inrichting in Jira om direct aan de slag te gaan met ontwikkelen
  • Visueel en functionele designs van de applicatie
  • Functioneel en technisch ontwerp van de applicatie (Software Guidebook)

Het is nu voor de  ontwikkelfase van de applicatie precies duidelijk wat en hoe we dit gaan maken. De opdrachtgever weet nu exact hoe wij het systeem gaan bouwen.

Offerte voor de technische ontwikkelfase van het MVP De product backlog items worden ingeschat op uren. Op deze manier kunnen onze specialisten de complete MVP inschatten op de benodigde tijd welke nodig is om de applicatie te realiseren. Op dit moment kunnen we de eerste release van het MVP goed en acceptabel inschatten.

Deliverable:

  • Offerte voor de technische ontwikkeling van de applicatie op basis van het MVP
Na akkoord:
Fase 3 – 70 tot 80% van de totale kosten
Development – MVP 
2 wekelijkse Sprints: Technische ontwikkeling van het MVP De handen van de developers jeuken. Zij gaan het MVP inplannen en uitwerken in Sprint planningen. Samen met de product owner worden de prioriteiten bepaald per sprint en de product owner communiceert dit actief met de opdrachtgever. Zie ook het 2 wekelijks sprint schema van Webbio onderaan de pagina. Middels sprints werken wij toe naar de beoogde releasedatum van het MVP.

Deliverable:

  • 2 wekelijkse demo van de voortgang 
De eerste release van het MVP Wanneer de complete backlog in Jira is leeg gewerkt (middels sprints) en alles is getest, zullen wij de opdrachtgever vragen om een complete acceptatietest te doen op de applicatie. Bij complete tevredenheid gaan we de eerste release inplannen van de applicatie. Hoera de applicatie gaat live en het www is duurzamer en functioneler geworden.
Opstellen SLA (Service Level Agreement) met product owner voor beheer, support en doorontwikkeling op de applicatie. Naar het einde van de eerste release van het MVP stellen we in samenwerking met de klant een SLA op wat specifiek wordt gemaakt voor de applicatie. Daarin worden zaken als hosting, backups, service levels en service tijden met elkaar afgesproken. Ook wordt de verwachte urenbesteding in sprints afgestemd met de opdrachtgever.

Deliverable:

  • SLA voor het beheer en onderhoud van de applicatie 
Na akkoord:
Fase 4 – Afhankelijk van behoefte opdrachtgever Infinity – Doorontwikkelen van de Applicatie
Uitvoeren doorontwikkeling in sprints op basis van het SLA De 2 wekelijkse sprints blijven doorlopen. De werkwijze blijft hetzelfde als tijdens de uitvoeringsfase conform ons 2 wekelijkse sprintschema. Iedere 2 weken wordt er met de product owner afgestemd welke nieuwe backlog items er in de volgende release zullen zitten.

Deliverable:

  • Iedere 2 weken een release van backlog items conform de sprintplanning en- of beheer en support op de applicatie.

2 wekelijks sprint schema Webbio

Sprintplanning sprint #X Voor sprint #X bespreken: wat kun je na de eerste twee weken van ons verwachten? Waar ligt de prioriteit.
Sprint X Het multidisciplinair SCRUMteam dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van sprint #1 gaat aan de slag.
Demoday & retrospective sprint X Aan het eind van de sprint komen we bij elkaar en laten we zien wat we gedaan hebben. Ook bespreken we hoe dat verlopen is en wat we eventueel anders kunnen doen in de volgende sprint.
Sprintplanning sprint #Y (etc. Iteratief) Voor sprint #Y bespreken: wat kun je na de eerste twee weken van ons verwachten? Waar ligt de prioriteit.

Waarom wij SCRUMMEN?

Op deze pagina lees je waarom we ervoor gekozen hebben om bij al onze projecten te gaan SCRUMMEN. Ook lees je welke voordelen dit biedt voor onze klanten.

Waarom wij Scrummen?
Wij zijn specialisten op het gebied van:
image description
Webapplicaties

Kleine en grote systemen met specifieke functies zoals een CRM systeem of een intranet. Vaak gekoppeld met andere (interne) applicaties.

Lees meer
image description
API's

Gegevens uitwisselen tussen verschillende systemen. Vaak gericht op efficiënter werken door handmatige taken te elimineren.

Lees meer
image description
Websites op maat

Websites en platformen die méér zijn dan een online visitekaartje. Denk aan een productcatalogus of high-traffic blog.

Lees meer
Wie is Webbio
Doe ons maar een middelmaatje!
We zijn niet groot en ook niet klein, vergeleken met andere bureaus. Wat dat betekent?
  • Kleine bureaus en ZZP'ers

    Een of meerdere specialisten met een laptop.

    Voordelen:
    Lage prijzen en veel persoonlijke aandacht.

    Nadelen:
    Continuïteit is een probleem (wat als iemand ziek wordt of ermee stopt) en snel opschalen is ook lastig. Ook wanneer méér gevraagd wordt dan een online visitekaartje moet expertise extern ingekocht worden wat extra coördinatie en kosten met zich mee brengt.

  • Klein genoeg voor persoonlijke aandacht en het direct spreken van echte specialisten. Groot genoeg om die specialisten ook uit te kunnen blijven dagen met gave projecten.

    We willen klein genoeg blijven om 100% zeker te weten dat we onze cultuur van klantfocus kunnen bewaken. Tegelijkertijd bieden we maatwerk aan de meest veeleisende bedrijven van Nederland en is vrijwel geen enkele uitdaging ons te gek. Daarvoor heb je een vrij brede en tegelijkertijd diepe ervaring nodig van meerdere specialisten.

  • Grote bureaus

    Bureau met 50+ FTE.

    Voordelen:
    Capaciteit voor projecten van 1500+ uur. Ook hebben ze voor élke vraag een specialist in huis.

    Nadelen:
    Senior mensen verkopen de projecten en de junioren voeren het werk uit. Daardoor grote kwaliteitsverschillen tussen het werk voor belangrijkste en minst belangrijke klanten. Hogere kosten en een minder persoonlijke benadering zijn ook veelgenoemde nadelen.

Vragen over samenwerken met Webbio?
Vraag het Jordy