Home Agile partnership

Een relatie waar je blij van wordt

Dat is een van onze merkbeloften, die nemen we dus heel serieus. Deze belofte geldt richting collega’s én richting opdrachtgevers. Op deze pagina lees je hoe dat werkt.

Voor nieuwe opdrachtgevers

Kennen we elkaar nog niet? Ook dan vinden we het belangrijk om snel van waarde te kunnen zijn. Dit doen we o.a. door het scopings dilemma op te lossen.
 • 1. Kennismaking
 • 2. Pressure Cooker
 • 3. De Eilandraad
 • 4. Go / No-go

Het vervolg: agile samenwerking

Wanneer we een webportaal realiseren werken we altijd op basis van agile principes. Specifiek werken we in KANBAN of in Scrum vorm. Twee vormen van agile samenwerken die zijn geoptimaliseerd voor software development. De grootste risico’s in elk software project zijn uitloop in tijd, budget en scope. Samenwerken in agile vorm zorgt er simpelweg voor dat de opdrachtgever sneller resultaat ziet, er ruimte is voor nieuwe inzichten gedurende het project en daardoor de aansluiting bij de praktijk beter is.

Iemand die er altijd bovenop zit
Specialist als project lead

De project lead is aan onze zijde eindverantwoordelijk voor de belangen van de opdrachtgever. We kiezen er bewust voor om de rol van project lead bij een inhoudelijk specialist te beleggen. Vaak een designer of developer. Zo krijg je minder ruis op de lijn en zijn de verwachtingen beter gemanaged.

Van de project lead kun je verwachten dat hij:

 1. altijd op de hoogte is van de laatste stand van zaken, zowel intern als aan de klantzijde;
 2. de demo’s en sprintplanning begeleidt;
 3. de opdrachtgever adviseert over hoe ‘zijn’ dev-team het slimste in te zetten, gegeven de business context;
 4. pro-actief achter benodigde informatie aan zit;
 5. de gemaakte afspraken in het team bewaakt;
 6. eventuele problemen vroeg signaleert en een oplossing regelt.
Efficiënt met resources
Realistische make or buy beslissing

Net zoals Apple niet alle onderdelen van een Macbook zelf maakt, kiezen wij er soms ook voor om onderdelen van software in te kopen. Het design en development van webportalen en websites doen we altijd zelf. Soms bevat een digitaal platform een systeemonderdeel dat veel sneller gerealiseerd is met een standaard oplossing. Bijvoorbeeld een complexe datakoppeling met een specifiek ERP systeem. Wij weten inmiddels waar de juiste oplossingen te koop zijn. Wij kopen deze in en geven de betreffende onderaannemer opdracht voor een eenmalige configuratie. Dit levert snelheid op en bespaart kosten. Wij houden de verantwoordelijkheid voor het hele project en verzorgen alle coördinatie. Dus onze opdrachtgever hoeft hier niets van te merken.

Ruimte voor nieuwe inzichten
Kort-cyclisch opleveren

Vroeger werd software ontwikkeld aan de hand van een programma van eisen, waarna je 8 weken later weer contact had met de opdrachtgever. Tegenwoordig werken we in een kort-cyclisch ritme. Bijvoorbeeld van tweewekelijkse sprints. Elke sprint begint met een planningsessie en eindigt met een demo. Dit heeft een aantal voordelen:

 1. De doorlopende betrokkenheid van de opdrachtgever maakt dat zij integraal onderdeel is van het ontwikkelproces. Dit vergroot het succes van alles wat we samen opleveren;
 2. Er is regelmatig ruimte om nieuwe inzichten uit het project óf uit de bedrijfspraktijk mee te nemen in een hernieuwde prioritering. Hierdoor lever je nooit iets op dat bij livegang al achterloopt;
 3. Doordat de opdrachtgever veel vaker een klikbaar prototype ziet voldoet het eindproduct beter aan de verwachtingen;
 4. Het kort-cyclische ritme zorgt voor gezonde druk in een project om steeds iets op te willen leveren.
Het moet klikbaar zijn
Korte time-to-market

Een van de kernelementen van agile werken is dat er voortdurend iets opgeleverd wordt dat ‘live’ kan. Het hoeft niet perfect te zijn, in de ontwikkelfase wil je juist zo snel mogelijk feedback van gebruikers verzamelen. Door op deze manier te ontwikkelen heb je dus heel snel een zogenaamd Minimum Viable Product (MVP) dat klaar is voor gebruik in het echt. Gebruikers missen dan ongetwijfeld nog wat functies, maar ze kunnen wél van start. Op deze manier weet je precies hoe je de doorontwikkeling die hierna volgt moet prioriteren.

Dicht op de bal
Werken bij ons op kantoor

Input van ervaringsdeskundigen (lees: toekomstige gebruikers) is onmisbaar in elke fase van een project. Naast aanwezigheid bij de demo’s moedigen we onze opdrachtgevers aan om af en toe een dag bij ons op kantoor te komen werken. Dit vergroot te betrokkenheid en biedt de kans om daadwerkelijk mee te denken wanneer de ontwikkeling plaats vindt.

Uiteraard hoeft niet de hele dag in het teken van het project te staan. We hebben ruimte om rustig te bellen, snelle wifi, lekkere koffie en een verzorgde lunch.

Wie is Webbio
Webbio als Digital Agency
Wij zijn niet het grootste en niet de kleinste agency. Wat dat betekent?
 • Kleine bureaus en ZZP'ers

  Kies je voor een klein bureau of een zelfstandig ondernemer? Dan krijg je als klant veel persoonlijke aandacht en zijn de prijzen scherp. Het nadeel is het gebrek aan zekerheid. Wat als iemand ziek wordt of stopt? Ook opschalen is lastig en vaak kies je tussen brede of diepe expertise.

 • Klein genoeg voor persoonlijke aandacht, maar groot genoeg voor vakspecialisten met uiteenlopende expertises. Zo kunnen we onze cultuur en klantfocus bewaken. We bieden maatwerkoplossingen aan de meest veeleisende bedrijven van Nederland en geen uitdaging is ons te gek. Daarvoor heb je een vrij brede en tegelijkertijd diepe ervaring nodig van meerdere specialisten.

 • Grote bureaus

  Kies je voor een bureau met 50+ FTE’s? Als je 2500+ uur per jaar inkoopt is deze capaciteit heel fijn. Let erop dat senior mensen de projecten verkopen en de junioren vaak het werk uitvoeren. Daardoor krijg je in sommige gevallen grote kwaliteitsverschillen tussen het werk voor belangrijke en minder belangrijke klanten.

Meer weten over ons agile partnership?
Neem contact op met Nick